MS Theses Completed in the Department of Mechanical Engineering

 

2015

 

Title: Eksik tahrikli güç aktarım sisteminin servo kontrolü: Bir çift düz dişlinin analizi/ Servo control of underactuated power transmission system: Analysis of a spur gear pair
Author : Abbas Khoshvaght Pirsoltan
Supervisor :Yrd.Doç.Dr.Can Ulaş DOĞRUER
Abstract

Title: Diferansiyel tiplerinin araç yol tutuşu üzerine etkileri/Effects of differential types on vehicle handling
Author : Muhammed Yüksel
Supervisor :Yrd.Doç.Dr. S. Cağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title : Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden (FDM) yapılmış kabukların farklı sınır koşulları altındaki dinamik davranışlarının sonlu elemanlar analizi kullanarak hesaplanması/ Calculation of dynamic behaviour of functionally graded material /FGM) shells under different boundary conditions by using finite element analysis
Author : Serhat SUERİ
Supervisor : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : 11000 SHPlik bir Turboprop Motorun Ön Yataklama Yapısında Yorulma ve Çatlak Büyüme Analizleri ve Validasyonu/ Fatigue and crack propagation analysis of a 11000 shp turboprop engine front bearing structure and validation
Author : Ayşegül YAMANER
Supervisor : Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Niti Şekil Bellek Alaşımların Süperelastik Özelliklerinin Termo-Mekanik İşlemler İle İyileştirilmesi / Enhancement of superelastic properties of nıtı shape memory alloys with thermo-mechanical processes
Author : Hüseyin Onur ERDOĞAN
Supervisor : Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title : Geniş Bantlı ve Düşük Frekanslı Mekanik Titreşimler İçin Esnek Piezoelektrik Enerji Hasadı Sistemi Tasarımı ve Üretimi/ Design and fabrication of a flexible piezoelectric energy harversting system for broadband and low – frequency mechanical vibrations
Author : Hasan Göksenin ÇETİN
Supervisor : Yrd.Doç.Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Title : Piezoelektrik Tahrikli Doğrusal Hareket Mekanizma Tasarımı / Design of Linear Movement Mechanisms with Piezoelektric Actuator
Author : Sezgin KOCAER
Supervisor : Yrd. Doç. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Akış problemleri için Lattice Boltzmann Yöntemi ve Uygulamaları / The Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows and Its Applications
Author : Zekeriya ÖZCAN
Süpervisor : Yrd. Doç. Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Title : C67 Yay Çeliklerinin Deformasyon Karakteristiklerinin Yüksek Gerinimlere Kadar Belirlenmesi ve sac Rulman Bileziği Şekillendirme Adımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi / Determining the deformation Characteristics of C67 Spring Steel up to high strains and anaylsis of metal forming increments of sheet metal bearing rings with finite elements method
Author : Halil Onat TUĞRUL
Supervisor: Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

 

 

2014

Title: M1 Sınıfında Elektrikli Spor Bir Aracın Gövdesinin Tasarımı Ve Üretimi/Design And Manufacturing Of The Body Of An M1 Category Sport Electric Vehicle
Author: Turan SOYÖZEN
Supervisor:Doç. Dr. Engin TANIK
Abstract

Title:Merkezi Diferansiyelin Çoklu Model Geçişiyle Aktif Kontrolü / Multi Model Switching Control Of The Central Differential Mechanısm
Author:Eray Teoman ÖNDER
Supervisor: Yrd. Doç. Dr. S. Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Automatic riveting machine NC code generation and comparison by using different software systems for production of passenger plane shell
Author: Osman Emre ÇELEK
Supervisor: Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Free Vibration Analysis of functionally Graded Micro-Bemas With Tapered Cross Section
Author: Duygu İPCİ
Supervisor: Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Desing and Manifacturing of a New Type Monorail Crane, Moving on Both Horizontal and Angular Rails Also Climbing on Vertical Rails, by Using Finite Element Analysis
Author: Gürbüz YILMAZ
Supervisor: Prof. Dr.Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Structural Design and Analysis of a Composite Owerrapped Pressure Vessel Used ın Space Applications
Author: Muzaffer ÇETİN
Supervisor: Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Design of Gain Sheduled Robust Wheel Slip Controller For Passenger Vehicles
Author : Morteza Dousti
Supervisor: Assist. Prof. Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Modelling of thermal and water management in automotive polymer electrolyte membrane fuel cell systems / Otomotiv polimer membran elektrolit yakıt hücresi sistemlerinin ısıl ve su yönetiminin modellenmesi
Author: Abdurrazzak AKROOT
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Özgür EKİCİ
Abstract

Title: Numerical analysis and manufacturing of elastomers utilizing shape deposition manufacturing method to design a rugged robot
Author: Behrang Shamsadhinlo
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title: Design and analysis of compliant spatial mechanisims using finite element method
Author: Göktuğ Burak ÇALIK
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract

2013

Tittle: Development of a novel heat treatment method for enhancing the wear resistance of 32CrMoV steel
Author: Hande ÖZCAN
Supervisor: Asist. Prof. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Production and characterization of porous NiTi alloys
Author: Şule ÇAKMAK
Supervisor: Asist. Prof. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Enhancement of the low temperature deformation ability of magnesium alloys
Author: Vahid ATTARİ
Supervisor: Asist. Prof. Dr. Benat KOÇKAR
Abstract

Title: Design, fabrication and characterization of bio-inspired micro-nano new generation polymer fiber array
Author: Peyman ANSARİ
Supervisor: Asist. Prof. Dr. Bilsay SÜMER
Abstract

Title: Effect of boehmite and alumina particles functionalized with fatty acids on the scratch resistance of alkyd resins
Author: İdil ÖĞRETİM
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bora MAVİŞ
Abstract

Title: Design of a slip observer and road adhesion coefficient estimator for road vehicles
Author: ARASH HOSSEINIAN AHANGARNEJAD
Supervisor: Asist. Prof. Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

Title: Design and optimization of climbing robots utilizing micro-fiber arrays
Author: Ahmet ÇALIŞ
Supervisor: Asist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Fiber modelling and characterisation for climbing robots
Author : Ergül İLASLAN
Supervisor: Asist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Improvement of industrial path following robot
Author : Kıvanç İREN
Supervisor : Asist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Design of ferromagnetic surface climbing robot
Author : Ömer Barışkan YASAN
Supervisor : Asist. Prof. Dr. Özgür ÜNVER
Abstract

Title : Investigation of compliant mechanisms by using finite element method
Author : Gaye KAPLAN
Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Volkan PARLAKTAŞ
Abstract

2012

Title: Structural design of the horizontal stabilizer of an acrobatic plane
Author: Mehmet YAŞARTEKİN
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Stress analysis of a piston of a turbo diesel engine under thermal and mechanical loads using finite element method
Author: Baran VAROL
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. .Bora YILDIRIM
Abstract

Title: Analysis of frictional contacts with heat generation considering temperature dependent properties
Author: Mehmet Nurullah BALCI
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title : Calculation of stress intensity factors of inclined crack embedded in isotropic functionally graded materials with temperature dependence material properties using Jk-integral method
Author : Morteza Yeganehpoor
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title: The strength and modal analysis of the chassis of HU-GO ultra light vehicle using finite element method
Author: Yusuf Bahadır CİNALİ
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract

Title:Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakalar Üzerindeki Çatlak Üzerine Uygulanan Titreşimin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi
Author: Harun DÜZENLİ
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM
Abstract


Title: Design and production of a new type compliant wiper mechanism
Author: Raşit KARAKUŞ
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Engin TANIK/ Assoc.Prof.Volkan PARLAKTAŞ
Abstract

2011

Title: Hygrothermal fracture analysis of a unidirectional composite laminate using Jk-integral
Author: Onur ARSLAN
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM / Doç.Dr.Serkan DAĞ
Abstract

Title: Code development with finite element method for thermal and mechanical analysis of TRISO coated particles
Author: Atilla YILDIZ
Advisor : Assoc. Prof. Dr. Bora YILDIRIM / Prof.Dr. Ünal ÇOLAK
Abstract

Title: Vibration reduction in chain multiple mass spring damper systems
Author: Selçuk KAYABAŞI
Advisor: Dr. S.Çağlar BAŞLAMIŞLI
Abstract

 

 

Hacettepe University Department of Mechanical Engineering
06800 Beytepe/Ankara

Sayfa Sorumlusu: Kemal Bozkurt

Yasal Sorumluluk Sınırı
Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz.